POLITYKA PRYWATNOŚCI

COOKIES

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Operator serwisu (Firma Tomasz Skowroński Office Care, ul. Broniewskiego 6/57, 87-100 Toruń) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  • możliwości logowania do serwisu;
  • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
 7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
 10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności Firma Tomasz Skowroński Office Care, właściciel salonu fryzjerskiego Sikorski Art & Beauty

Szanowny Kliencie,

Ochrona Państwa danych osobowych jest bardzo istotna dla Firmy Tomasz Skowroński Office Care. Pragniemy poinformować, że nie tylko spełniamy postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ale również wychodzimy Państwu naprzeciw i informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i przetwarzania, a także o prawach Państwu przysługujących.

Podstawowe informacje

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych. Z kolei administratorem danych osobowych jest każdy kto dokonuje przetwarzania danych osobowych. Przetwarzaniem jest np. przechowywanie, modyfikowanie, przesyłanie, udostępnianie lub ujawnianie danych osobowych.

Firma Tomasz Skowroński Office Care jako administrator Państwa danych osobowych.

Firma Tomasz Skowroński Office Care przetwarza dane osobowe w celu sprawnego świadczenia usług zgodnie z Państwa oczekiwaniami.
W przypadku, gdy wyrażą Państwo na to oddzielną dobrowolną zgodę, Firma Tomasz Skowroński Office Care będzie przetwarzać Państwa dane w celu, świadczenia oferowanych usług fryzjerskich oraz realizacji zamówień w sklepie internetowym, jak
również przedstawiania informacji o oferowanych przez UC towarach i usługach, w tym promocjach.
Firma Tomasz Skowroński Office Care przetwarza Państwa dane osobowe zapewniając ich bezpieczeństwo poprzez użycie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych.
Firma Tomasz Skowroński Office Care zapewnia, że Państwa dane osobowe będą podlegały kontroli dostępu wewnątrz Firmy jak również przy przekazywaniu podmiotom trzecim, zgodnie z celami ich przetwarzania.
Pełne dane Firmy Tomasz Skowroński Office Care to Tomasz Skowroński Office Care z siedzibą w Toruniu przy ul. Broniewskiego 6/57, 87-100 Toruń, NIP: 8911513599, REGON: 341314830 reprezentowana przez Tomasza Skowrońskiego – Właściciela.

Obowiązywanie polityki prywatności

Dokument ma zastosowanie w sytuacjach, gdy Firma Tomasz Skowroński Office Care jest administratorem danych osobowych to jest przetwarza dane osobowe pozyskane od osób fizycznych, w tym od użytkowników oferowanych przez niego usług.
Polityka prywatności obejmuje sytuacje, w których Firma Tomasz Skowroński Office Care przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub dane osobowe pozyskane poprzez powierzenie.
W przypadku zawarcia odrębnego porozumienia pomiędzy Firmą Tomasz Skowroński Office Care a osobą fizyczną lub powierzającym jej dane (umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), postanowienia zawarte w tym porozumieniu mają pierwszeństwo przed postanowieniami polityki prywatności.
Firma Tomasz Skowroński Office Care zapewnia realizację obowiązków informacyjnych odpowiednio zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO.

Prawa osób fizycznych

Firma Tomasz Skowroński Office Care zapewnia osobom fizycznym realizację ich praw związanych z danymi osobowymi.

Firma Tomasz Skowroński Office Care zapewnia prawo, zgodnie z przepisami RODO, do:

 • dostępu do danych osobowych;
 • zmiany lub uzupełnienia danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych, które przetwarza jako administrator.

Prawa wykonywa się poprzez doręczenie stosownego żądania na piśmie na adres siedziby Firmy Tomasz Skowroński Office Care tj. ul. Broniewskiego 6/57; 87-100 Toruń lub w formie wiadomości email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W związku z faktem, że wykonanie praw, o których mowa powyżej może być, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami uzależnione od spełnienia dodatkowych przesłanek lub w określonych okolicznościach, zachęcamy do kontaktu w formie wiadomości email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu ustalenia najlepszego sposobu i zakresu wykonania przysługujących Państwu praw, tak aby sprawnie i kompleksowo spełnione zostały cele, które zamierzacie Państwo osiągnąć.

Firma Tomasz Skowroński Office Care zastrzega, że w przypadku, gdy wykonanie przez użytkownika prawa do usunięcia danych uniemożliwi świadczenie usługi, którą nabył odpłatnie na czas określony UC może odmówić z uwagi na ich niezbędność do celów, w
których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane albo może zaprzestać świadczenia usługi z winy użytkownika, co nie będzie wpływu na obowiązek do uiszczania w wynagrodzenia za usługę.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji również osobiście w siedzibie Firmy Tomasz Skowroński Office Care pod wyżej wskazanym adresem lub pod numerem telefonu +48 692 176 334 bądź +48 787 348 205.

Zastrzegamy, że realizacja uprawnień może nastąpić po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie czynności, co również stanowi element ochrony Państwa interesów.

Wszelkie żądania, wnioski, prośby i skargi zostaną rozpoznane i otrzymają Państwo odpowiedź bez zbędnej zwłoki.

Osoby, których dane osobowe przetwarza Firma Tomasz Skowroński Office Care mają również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Obowiązywanie i zmiany

Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.
Firma Tomasz Skowroński Office Care zapewnia regularny przegląd niniejszego dokumentu i jego zmiany, w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa i jak najsprawniejszej realizacji Państwa uprawnień.
Zmiany dokumentu będą odbywały się poprzez zastępowanie dotychczasowej wersji nową wersją dokumentu na stronie www.sikorskiartandbeauty.pl
Dokument stanowi ogólny zarys zasad wprowadzonych przez Firmę Tomasz Skowroński Office Care w ramach ochrony danych osobowych.
Dokument został sporządzony w celu zapewnienia transparentności przetwarzania danych przez Firmę Tomasz Skowroński Office Care.
Firma Tomasz Skowroński Office Care wszelkich dodatkowych informacji udziela przy użyciu wskazanych w dokumencie form kontaktu.
Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 13 września 2018 roku.

Regulamin salonu i Polityka Prywatności

Copyright © SIKORSKI ART&BEAUTY

Projekt i wykonanie POLLYART

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.